Álláslehetőségek

Az Alapítvány éves beszámolói

 

   

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja


 

 

 
„Mi alapítók, attól az óhajtól vezérelve, hogy elsősorban a Dunántúlon, illetve Magyarország egész területén szórványosan élő görög-katolikusokat összefogjuk, nemkülönben, hogy a megalakult egyházközség működését és fejlődését ezáltal is támogassuk; valamint hogy egyes közhasznú tevékenységek előmozdításával a társadalom és az egyén érdekét egyaránt szolgáljuk. „

Az alapító okiratban rögzített adatok:


 
Alapítás éve:  
Alapító tagok:


Alapítvány típusa: 

Bejelentett székhely:
Kuratórium elnöke és a szervezet képviselője:
 

Kuratórium tagjai:

1992. december 14.
Dudits Gergely


magánalapítvány

9025 Győr, Kossuth L. u. 63.
Sebestyén Zsoltné
(alapítvány képviseletére önállóan jogosult, társadalmi munkában látja el)

3 fő
(megbízatásuk határozatlan időre szól, társadalmi munkában látják el )‏

Tevékenysége  köre: Szociális


Az Alapítvány célja:
 
1. A görög-katolikus egyház működőképesség javát szolgálva
2. A közhasznú tevékenység körében
 

Az Alapítvány politikai semlegessége:

Az alapítók deklarálták, hogy az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól teljesen független és pártoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem nyújt.
....tartózkodik mindennemű pártpolitikai tevékenységtől , kötelezi magát továbbá arra, hogy az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
 

Az alapítványi vagyon kezelése:

Vagyon kezelés: Az alapítvány vagyonát értéknövelő jelleggel – a kuratórium döntése szerint kell – befektetni.
Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét- akár a vállalkozási tevékenységből, akár a cél szerinti tevékenységből származik – nem oszthatja fel, azt közvetlenül a célok megvalósítására kell fordítani.


Közcélú adománygyűjtés:

Az alapítvány vagyon jótékony célú gyűjtések, rendezvények, nyereményjátékok /pl. tombola/ bevételéből is tovább növelhető, azonban ezen tevékenységeket az Alapítvány nevében csak a Kuratórium előzetes engedélyével lehet folytatni.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.